Zuivering

Zuiveringssystemen

Zuivering van vuilwater aan boord Pleziervaartuigen


Dechos heeft de afgelopen jaren regelmatig de vraag gekregen of er zuiveringsinstallaties voor vuilwater aan boord van een pleziervaartuig leverbaar waren.


Helaas moesten wij de vraagsteller altijd teleurstellen. Hoewel technisch realiseerbaar, bestond er geen wettelijk kader waarin dit mogelijk was. Vanwege het ontbreken van eisen (opgesteld door de overheid) had het geen zin om zo’n installatie te ontwerpen, laat staan te gebruiken, omdat het met een zuiveringsvoorziening nog steeds niet toegestaan was te lozen op buitenwater. 


Op moment van schrijven is overheid bezig met het wijzigen van de wet- en regelgeving.

Het is nog wachten op de definitieve wetgeving en de concrete eisen. Maar op (korte) termijn maakt dit de weg vrij voor het onwikkelen van compacte zuiveringsinstallaties voor de pleziervaart.


Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van deze ontwikkelingen, stuur ons dan een mail naar zuivering(@)dechos.nl.


De wet gaat veranderenHet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling lozen buiten inrichtingen (Rlbi).


Sinds 2009 geldt een verbod om ongezuiverd toiletwater van pleziervaartuigen te lozen, maar dit wordt op grote schaal overtreden.


Als NIET-VERPLICHT alternatief biedt de nieuwe regeling de mogelijkheid van een zuiveringsinstallatie (die voldoet aan de eisen) aan boord. Na goede zuivering mag toiletwater dan wél geloosd worden.


Doel van deze wijziging is om eigenaren van pleziervaartuigen de mogelijkheid te bieden om op hun schip een zuiveringsvoorziening voor toiletwater te plaatsen en te gebruiken. Daarmee wordt een alternatief geboden voor de opslagtank voor toiletwater, die regelmatig moet worden leeggepompt bij jachthavens met een ontvangstinstallatie.

(bron:  Hoofdlijnen van de internetconsultatie "Regeling zuivering toiletwater pleziervaart")


Lees meerCopyright © All rights reserved.