Vuilwatersystemen

Vuilwatersystemen


Maatwerk of standaard vuilwatersysteem


In bepaalde situaties volstaat een standaard systeem maar vaak is een vuilwatersysteem aan boord maatwerk.


Dechos heeft een aantal standaard systemen voor vuilwater-oplossingen aan boord. Voor de pleziervaart zijn er de zgn. 'all-in one' vuilwatertanks of Dechos' bouwpakketten met één van de vele verschillende standaard vuilwatertanks. Voor bijvoorbeeld woonschepen met een permanente ligplaats zijn standaard rioolopvoerinstallaties leverbaar. (www.saniship.nl)


In veel andere situaties is het vuilwatersysteem aan boord maatwerk. Dat geldt niet alleen voor een compleet nieuw vuilwatersysteem. Ook het aanpakken van een bestaand vuilwatersysteem is vaak maatwerk.


Aan de hand van een inventarisatie kan een keuze gemaakt worden voor het meest geschikte vuilwatersysteem aan boord.


Dechos houdt hierbij rekening met:


  1. Gebruiksfunctie; recreatie, wonen, werken, vaargebied
  2. Bestaande faciliteiten; type en aantal aan te sluiten toileten, natte ruimtes, keuken, stroomvoorziening, etc
  3. Mogelijkheden aan boord; beschikbare ruimte, positie tov de waterlijn en aan te sluiten faciliteiten
  4. Specifieke wensen van de klant; monitoring, automatisering


Op basis van de inventarisatie kan Dechos een systeem aanbevelen of samenstellen op basis van de volgende componenten:


  • Vuilwatertank; grootte, standaard of maattank
  • Niveaubewaking; monitoring, alarmering, automatiseren
  • Pompen; type pomp, vermogen, sturing
  • Ontluchting en beluchting; geurfilter, by-pass, vacuumkleppen
  • Leidingwerk; vast, flexibel
  • Fittingwerk en aansluitmateriaal; brons, RVS, messing, aluminium, kunststofLozingsverbod

De wet


Vanaf 2006 gold het al voor de nieuwbouwschepen en vanaf 1 Januari 2009 is het lozingsverbod "toiletafvalwater” voor de gehele pleziervaart van kracht. Vanaf die datum is het bij wet verboden om het toiletafvalwater (zwartwater) nog langer over boord te pompen op binnenwater en binnen de 12 miles zone vanaf de kust.


Dit lozingsverbod geldt overigens niet voor het zgn. grijswater; afvalwater van keukens, wastafels, douches, wasmachines, etc.


In feite werd het verbod van kracht door een uitzondering voor de pleziervaart op het algemene lozingsverbod uit de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren op te heffen. Deze uitzondering werd in 1974 gemaakt omdat er voor de recreatievaart op de wal onvoldoende inzamelpunten waren waar de vuilwatertanks kon worden geleegd.


Uitzonderingen blijven overigens bestaan; schepen van voor 1950 hoeven geen voorzieningen te treffen.

 

Het van kracht worden van het lozingsverbod is met instemming van oa. de HISWA, het Watersportverbond, de ANWB, het Interprovinciaal overleg, de Unie van Waterschappen en de Stichting Reinwater besloten.


In de toekomst zal er via andere wet- en regelgeving ook een verbod komen voor schepen die bedrijfsmatig worden gebruikt, zoals de chartervaart, bruine vloot, rondvaart- en partyboten.


Ook is er een nieuwe wetgeving in de maak die het eindelijk mogelijk maakt om zwartwater gezuiverd overboord te pompen.Onderzoek


Er is met diverse (wetenschappelijke) onderzoeken aangetoond dat de pleziervaart een substantieel deel van de totale vervuiling van het oppervlaktewater voor haar rekening neemt. Directe effecten op het milieu zijn 1) anaerobie – zuurstofloze omstandigheden, 2) eutrofiering – verrijking met meststoffen van het water en 3) overschrijding van de normen met betrekking tot zwemwaterkwaliteit.

 

Eutrofiering leidt tot algenbloei ,waaronder voor de mens schadelijke blauwalg. Algenbloei kan voor een ernstige verstoring van het ecosysteem zorgen. En op het moment dat deze algen massaal afsterven dan kan dat tevens tot zuurstofloze omstandigheden leiden met vissterfte tot gevolg.

 

Volgens onderzoek is in Nederland de pleziervaart verantwoordelijk voor circa 15% van de 100.000 mensen die jaarlijks ziek worden van het zwemmen in meren en rivieren. De 15.000 ziektegevallen is wellicht de belangrijkste reden voor het verbieden van de lozingen.

(bronnen; Onderzoeksrapport Gezondheidsraad, Onderzoek RIZA , Sichting Reinwater)


Hierbij geldt wel dat de mate van vervuiling sterk afhankelijk is van de concentratie aan schepen binnen een bepaald gebied en het aantal lozingen binnen een bepaald tijdsbestek. Zo kunnen een tiental schepen die voor anker liggen bij een strandje een reeel besmettinggevaar opleveren maar zullen bijv. honderd boten midden op het ijsselmeer die op dezelfde dag 2 keer hun toilet legen zeer weinig effect sorteren vanuit (milieu)hygienisch oogpunt.  RIZA/Grontmij werkdocument  


Copyright © All rights reserved.